Arbejdsdage

 

I A/B Solkrogen arrangeres to arbejdsdage, en i foråret og en i efteråret.

På arbejdsdagene repareres småting på ejendommen, rengøres ting som falder uden for viceværtens område og lignende småting.

Meningen med arbejdsdagen er ligeså meget at give andelshaverene et forhold til den ejendom de bor  i samt fremme det sociale liv i foreningen som det er at få ordnet noget af ovenstående.

Arbejdsdagen afsluttes med fælles pizzaspisning i gården eller foreningens varmecentral

Der er i følge foreingens vedtægter mødepligt til mindst en af arbejdsdagene, ved udeblivelse vil et indexreguleret beløb svarende til 3 timers eget arbejde blive opkrævet.